APPROX - APPVFD02LCD

Visor TPV Approx appVFD02LCD/ LCD/ USB

123,61 ¤  

PREMIER - TPM15TOUCHCAPB

Monitor TPV Premier TM-150 LED 15"/ Táctil

190,73 ¤  

PREMIER - TPM156TOUCHCAPB1

Monitor TPV Premier TM-156 V2 15.6"/ Táctil

205,51 ¤  

PREMIER - TM-170 LED PLATA

Monitor TPV Premier TM-170 17"/ Táctil

206,99 ¤  

10POS - TS-15IIFV

Monitor TPV 10POS TS-15IIFV 15"/ Táctil

211,85 ¤  

10POS - TS-17IIFV

Monitor TPV 10POS TS-17IIFV 17"/ Táctil

223,89 ¤  

10POS - TS-19IIFV

Monitor TPV 10POS TS-19IIFV 19"/ Táctil

245,69 ¤